Elsikkerhedskursus: Det siger reglerne om, hvem der skal uddannes

Medarbejdere, som arbejder med eller omkring eltekniske produkter og maskiner, skal have et elsikkerhedskursus.

Det kan eksempelvis gælde:

  • Mekanikere, der arbejder på elbiler
  • Procesmedarbejdere i produktionen
  • Køleteknikere
  • Kvalitetskontrolmedarbejdere
  • VVS’ere

Det er vigtigt at afbryde strømmen, inden arbejdet sættes i gang i nærheden af eller på spændingsførende dele. Nogle gange er dette dog ikke muligt. 

Er det nødvendigt for medarbejderen at åbne til spændingsførende dele – eksempelvis i forbindelse med service, reparation, fejlfinding eller måling – så skal medarbejderen være klædt på til at udføre arbejdet forsvarligt.

Det betyder, at de skal igennem et grundlæggende elsikkerhedskursus, og de skal opdateres i deres viden om arbejde nær spændingsførende dele jævnligt.

I dette blogindlæg gennemgår vi: 

  1. Hvornår det er et krav, at dine medarbejdere skal på elsikkerhedskursus
  2. Hvor ofte medarbejderen skal opdateres i elsikkerhed
  3. Hvilke krav der er fra Arbejdstilsynets side til dig som arbejdsgiver
  4. Hvordan du sikrer, at dine medarbejdere bliver klædt på til deres konkrete opgaver

Hvornår er det et krav, at dine medarbejdere skal på elsikkerhedskursus?

Kravet til et elsikkerhedskursus gælder, når: 

#1: Der er risiko for elektrisk stød i forbindelse med, at medarbejderen udfører opgaven

Det vil sige, at medarbejderen åbner ind til spændingsførende elementer, som ikke er beskyttet mod berøring. 

Et typisk kendetegn på det er, at medarbejderen bruger værktøj for at komme ind til spændingsførende dele.

Du kan se et eksempel på billedet nedenfor. 

Billedet viser et skab med knapper på. Hvis medarbejderen blot trykker og skruer på knapper, er der ikke krav om et elsikkerhedskursus. Åbner medarbejderen derimod skabet, skal vedkommende jævnligt på elsikkerhedskursus.

At dreje eller trykke på knapperne på skabslågen kræver ikke et elsikkerhedskursus, fordi medarbejderen ikke kommer i nærheden af de spændingsførende dele. 

Men skal medarbejderen ind bag skabslågen – og skal vedkommende bruge værktøj for at åbne det (skruetrækker, nøgler, koben eller lignende) – så er der krav om, at medarbejderen skal på elsikkerhedskursus.

#2: Medarbejderen skal kontrolmåle, justere, servicere eller indstille dele, hvor vedkommende kommer i nærheden af spændingsførende dele

Mange typer af medarbejdere kan blive omfattet af kravet om elsikkerhedskursus på den baggrund. 

Et eksempel på det kan være en køletekniker, som skal ind at justere en vandventil i en varmepumpe og skille pumpen ad for at kunne udføre arbejdet.

Det kan også være en mekaniker, som skal servicere en elbil, eller en procesoperatør, som skal fejlfinde på et samlebånd i produktionen. 

Hvor ofte skal medarbejderen på elsikkerhedskursus? 

Er dine medarbejdere omfattet at kravet om et elsikkerhedskursus, skal de ifølge loven skal have et opdaterende elsikkerhedskursus “efter behov”, så de kan udføre arbejdet sikkert. 

Men hvor ofte er “efter behov” så?

Standarden DS/EN50110-1 anbefaler, at medarbejdere, som arbejder med eller omkring eltekniske produkter, skal have en opdatering minimum en gang om året. Den anbefaling bakker vi op om hos Elkursus.dk.

Hvilke krav er der fra Arbejdstilsynets side til dig som arbejdsgiver?

Elsikkerhedskurset er ikke det eneste krav, der er til dig som arbejdsgiver, når du har medarbejdere, som arbejder nær spændingsførende dele på eksempelvis maskiner.

Der er også krav fra Arbejdstilsynets side til, at du skal fastlægge procedurer for medarbejderens arbejde, og hvordan arbejdet skal udføres sikkert. 

Du har også pligt til at føre tilsyn med, at medarbejderen forstår instruktionen og overholder den under arbejdet. 

Derfor kan det være en god idé at få gennemgået produktionen eller arbejdspladsen med jævne mellemrum og få klarlagt eventuelle risici. 

Få et elsikkerhedskursus målrettet dine medarbejderes opgaver og hverdag

Hos elkursus.dk er vi specialister i undervisning af både fagfolk inden for elbranchen og medarbejdere, som arbejder med elektriske produkter og maskiner, så de kan udføre deres arbejde sikkert og forsvarligt.

Vi tilrettelægger et elsikkerhedskursus målrettet din virksomhed og dine ansatte, så medarbejderen får et kursus, der kan oversættes direkte til hverdagen og de konkrete opgaver.

Det betyder, at medarbejderen får både nødvendig viden og jordnære metoder til at arbejde sikkert – uanset om arbejdet består i fejlfinding, servicering eller samling af produkter.

Ønsker du at højne sikkerheden i produktionen generelt, kan vi sparre, vejlede og klarlægge, om der er behov for et elsikkerhedskursus til dine medarbejdere. 

Efterlad en kommentar