Efter nye krav: Så ofte skal du på L-AUS-kursus

Før 2017 var der krav om, at du skulle på opdateringskursus i L-AUS hvert år, hvis du arbejdede på idriftsatte installationer og maskiner (under spænding eller spændingsløst). 

Men den nye installationsbekendtgørelse er lidt mere kryptisk i sine formuleringer. Det fører til en del spørgsmål og forvirring. 

Derfor får du her en tolkning af reglerne og vores anbefaling til, hvor ofte dine medarbejdere skal opdateres.

Det siger reglerne om L-AUS og opdateringskursus

I BEK. 1082 (Installationsbekendtgørelsen om elektriske installationer) finder du i stedet for det tidligere krav om årlig opdatering nu denne formulering: 

“Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding (…) skal være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.”

Og så skal de…

“… periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd.” 

(BEK 1082 af 12/07/2016, §76, 77 & 79)

På menneskesprog betyder det, at det alene er virksomhedens ansvar, at medarbejderne er uddannet godt nok til at kunne arbejde sikkert på idriftsatte installationer og maskiner. 

Virksomheden har også ansvaret for, at medarbejderne bliver opdateret på området periodisk.

Men…

I standarden EN 50110-1 lyder anbefalingen, at medarbejderne bliver opdateret i L-AUS  minimum én gang om året.

Det afhænger af, hvilket arbejde der bliver udført i din virksomhed, hvor erfaren medarbejderen er og hvor stor risiko der er forbundet med opgaven. 

Reelt er det altså en vurderingssag. Men skulle medarbejderen komme til skade og ikke have fået en “periodisk opdatering”… ja, så hænger den på dig og din virksomhed. 

To L-AUS or not to L-AUS: Hvad gør du? 

Vores anbefaling er, at du fortsætter med at sende medarbejderne på et opdateringskursus en gang om året. 

Det gør vi, fordi du altid vil kunne argumentere for, at et opdateringskursus én gang om året er “periodisk”. Men vi anbefaler det også, fordi arbejde under spænding er farligt arbejde.

Har dine medarbejdere ikke styr på, hvad de laver, kan det ende i (fatale) ulykker. 

Skulle en ulykke ramme en af dine medarbejdere, så kommer Arbejdstilsynet til pladsen. Deres første spørgsmål vil sandsynligvis være: 

“Hvornår var medarbejderen sidst på et opdateringskursus i L-AUS?”

Her vil det være rart at kunne svare “inden for det seneste år” fremfor “for 13 år siden”…

“Kan jeg springe opdateringen over et år eller to?”

Ja, det kan du godt.

Da der ikke er direkte krav om en årlig instruks længere, er det op til arbejdsgiveren at vurdere, hvor ofte instruksen skal ske.

Dog anbefaler både Arbejdstilsynet og standarden EN 50110-1, at det sker årligt

Det vil i praksis betyde, at skulle uheldet (imod alle odds) ske, og en medarbejder kommer til skade, så vil spørgsmålet lyde, hvorfor du afveg fra anbefalingen. 

Og den kan være svær at argumentere mod…

En opdatering i L-AUS behøver ikke tage en halv dag

Hos Elkursus.dk kan du nu sende dine medarbejdere på et opdateringskursus i L-AUS online

Det betyder, at de kan tage kurset på kun godt en time (hvor og når det passer ind i kalenderen). 

Dermed slipper du for at skulle undvære dine medarbejdere en halv dag, mens de er på kursus.

Posted in

Efterlad en kommentar